Aflevering

Deze website is uitsluitend bedoeld voor producten bestemd voor klanten in Nederland.

De Belkin Store behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, ingediende bestellingen bestemd voor een expediteur of soortgelijke entiteit, te annuleren.

We stellen alles in het werk om bestelde artikelen binnen de gestelde tijd te leveren. In een enkel geval kan er echter vertraging optreden door onvoorziene omstandigheden. De Belkin Store kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele vertragingen of een niet-tijdige levering van producten.

Het risico op verlies van of schade aan de producten gaat op u over op het moment dat de producten worden geleverd of het moment waarop wij een eerste poging tot aflevering doen.

Indien mogelijk versturen wij de artikelen de volgende werkdag. We streven ernaar om alle bestellingen binnen twee werkdagen na ontvangst van betaling te verzenden.