Algemene voorwaarden

TROJAN ELECTRONICS LTD

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de website van Trojan

Door het bezoeken van deze website gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden

LEES DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR. ZE KUNNEN GEWIJZIGD ZIJN SINDS UW LAATSTE BEZOEK AAN ONZE WEBSITE. DOOR HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE GAAT U AKKOORD MET DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN EN WIJZIGINGEN DAARVAN NADAT DEZE ZIJN GEPUBLICEERD. GEBRUIK DEZE WEBSITE NIET ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN. WE BEHOUDEN ONS HET RECHT VOOR DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN OP ELK GEWENST MOMENT EN NAAR EIGEN GOEDDUNKEN TE WIJZIGEN.

Klantgegevens

Trojan verhuurt, verkoopt of verstrekt uw naam niet aan andere bedrijven. Meer informatie over de manier waarop wij klantgegevens beschermen, kunt u vinden in onze Veiligheids- en privacyverklaring.

Prijzen, specificaties en beschikbaarheid

Alle bedragen zijn in euro. Prijzen, specificaties en beschikbaarheid van producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Wegens de wisselvallige aard van de computermarkt en de technische verschillen in de apparatuur van onze klanten is het mogelijk dat productbeschrijvingen niet de actuele technische informatie weerspiegelen en wij zijn niet verantwoordelijk voor fotografische verschillen in de afmetingen, vorm en kleuren van producten.

Online bestellingen aan Trojan genereren een automatische bevestigingsmail. Een dergelijke bevestiging betekent echter alleen dat wij uw bestelling hebben ontvangen, en vormt geen aanbod tot verkoop. Na verzending van een bevestigingsmail doch voorafgaand aan verzending kunnen wij de prijsstelling, beschrijving of specificaties van een of meer producten wijzigen wegens fouten, veranderende marktomstandigheden, het uit de verkoop nemen of niet leverbaar zijn van een product, drukfouten of een andere reden. Wij behouden ons het recht voor het aantal exemplaren van een verkocht artikel te beperken of een artikel helemaal niet te verkopen.

Wij stellen u op de hoogte van correcties of wijzigingen van uw bestelling en zullen deze pas afronden na uw goedkeuring. Wij verwachten uw bestelling binnen twee werkdagen te verzenden. De vermelde prijzen zijn exclusief verzekering.

Informatie over betaling en aflevering

Betalen met creditcard U kunt betalen met Visa, MasterCard en PayPal. Wij brengen geen extra kosten in rekening voor het gebruik van een creditcard. Raadpleeg onze Veiligheids- en privacyverklaring voor meer informatie over de veiligheid van uw creditcardgegevens.

Aflevering. Zie het gedeelte Aflevering op onze website voor meer informatie.

Productgarantie en beperkingen

Garantie. WIJ GARANDEREN DAT ONZE PRODUCTEN VRIJ ZIJN VAN DEFECTEN IN MATERIALEN EN VAKMANSCHAP. WIJ GEVEN GEEN ANDERE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, EN EEN IMPLICIETE GARANTIE VAN VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL DIE VERDER GAAT DAN DE VOORNOEMDE GARANTIE WORDT HIERBIJ DEZEN AFGEWEZEN.

Beperking van aansprakelijkheid. IN GEEN GEVAL IS TROJAN ELECTRONICS LTD, ZIJN DOCHTERONDERNEMINGEN OF GELIEERDE ONDERNEMINGEN, OF HUN PARTNERS, FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, MEDEWERKERS, AANDEELHOUDERS, VERTEGENWOORDIGERS OF AGENTEN (GEZAMENLIJK TE NOEMEN "TROJAN") AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE, BIJZONDERE, INCIDENTELE, GEVOLG-, BESTRAFFENDE OF INDIRECTE SCHADE (MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT VERLIES VAN GEGEVENS, GEBRUIK OF WINST), ONGEACHT DE OORZAAK, OOK IN GEVAL VAN CONTRACTBREUK, NALATIGHEID OF ANDERSZINS, OOK ALS TROJAN IS GEWEZEN OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. DE MAXIMALE AANSPRAKELIJKHEID VAN TROJAN VOOR EEN PRODUCT DAT DOOR TROJAN IS VERKOCHT, IS NIET HOGER DAN DE PRIJS VAN HET BETREFFENDE PRODUCT. IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR BEPAALDE SCHADE NIET TOEGESTAAN. HET BOVENSTAANDE IS DAN OOK MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING VOOR ZOVER DE WETGEVING VAN HET BETREFFENDE RECHTSGEBIED VAN TOEPASSING IS OP DEZE OVEREENKOMST.

Retourzendingen

Wij hopen dat u tevreden bent met uw aankoop, maar begrijpen dat u in sommige gevallen een product wilt retourneren. Dit retourbeleid is bedoeld om het retourneringsproces eenvoudiger te maken voor u. Ga zorgvuldig om met dit product. U kunt het product bekijken zoals u dat in de winkel zou doen. Neem het product niet in gebruik als u hebt besloten het te retourneren.

Wat als u van gedachten bent veranderd en het product niet meer wilt.

U kunt deze aankoop tot zeven werkdagen na ontvangst van het product annuleren. Houd er rekening mee dat retourzendingen van op maat gemaakte onderdelen of, uit hygiënisch oogpunt, zwemkleding, lingerie of oorbellen en piercings waarvan de verzegeling verbroken is, niet worden geaccepteerd.

We accepteren ook geen retourzendingen van videobanden, cd's, dvd's of software waarvan de verpakking is geopend. Neem contact met ons op als u deze aankoop wilt annuleren. We zullen u dan het retouradres geven Indien u het product al hebt ontvangen dient u het binnen 30 dagen vanaf de annuleringsdatum compleet en onbeschadigd retour te zenden naar het adres dat u van ons krijgt. In sommige gevallen kunnen we het product bij u laten ophalen. We zullen u het volledige aankoopbedrag, inclusief de oorspronkelijke verzendkosten, terugbetalen. De verzendkosten van de retourzending zijn voor uw rekening. We zullen geen herbevoorradingskosten of andere administratiekosten in rekening brengen.

Wat als uw bestelling onjuist, defect of beschadigd is?

Als u denkt dat het door u aangeschafte product onjuist, defect of beschadigd is, neem dan contact met ons, zodat we naar een oplossing kunnen zoeken.

Dit retourbeleid doet geen afbreuk aan uw wettelijke rechten, zoals uw rechten betreft defecte of incorrect beschreven producten.

Handelsmerken en copyrights

Deze website en alle materialen, afbeeldingen, audio- en videoclips, informatie en elk ander materiaal van welke aard die op of via deze site (?content?) worden getoond of uitgezonden, zijn eigendom van Trojan en/of licentiegevers en worden tegen onbevoegd kopiëren of verspreiden beschermd door de wetgeving inzake het auteursrecht, handelsmerken en andere wetten betreffende intellectuele eigendom. Elk gebruik of wijziging van de inhoud, of enig onderdeel van de inhoud, voor andere doeleinden dan uitdrukkelijk onder deze bepalingen en voorwaarden is toegestaan, vormt een inbreuk op onze auteursrechten, handelsmerken en andere eigendomsrechten. Zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming mag u op geen enkele wijze materiaal van een Trojan-website reproduceren, daarvan afgeleide werken maken, herpubliceren, uploaden, posten, verzenden, op een andere website gebruiken, uitzenden of verspreiden. Voor privé-, niet-commercieel gebruik mag u dit materiaal echter downloaden of er één kopie van maken maar alle auteursrechten en andere mededelingen mogen hierdoor niet worden aangetast. Niets van de inhoud van deze website mag worden beschouwd als het toekennen, door implicatie, uitsluiting of anderszins, van een licentie of gebruiksrecht van deze site of materiaal daarvan, tenzij hierboven uitdrukkelijk toegestaan, of met onze voorafgaande schriftelijke toestemming of de toestemming van een derde die eigenaar is van een handelsmerk of het auteursrecht van materiaal op deze site.

Overig

Koppelingen naar websites van derden. Wij bieden koppelingen naar websites van derden om het gebruiksgemak te verhogen. Dat houdt echter niet in dat Trojan deze websites automatisch goedkeurt. Wanneer u de koppeling naar een website van een derde partij volgt, verlaat u de Trojan-website. De websites waarnaar wordt verwezen vallen buiten het beheer van Trojan en Trojan is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites of van eventuele koppelingen op die websites. Afwijzing van garantie op het gebruik van de Trojan-website. Trojan biedt deze website en de inhoud daarvan in ongewijzigde vorm aan u aan ("as is"). We geven geen garantie of erkenning van aansprakelijkheid van welke aard ook met betrekking tot deze website, expliciet of impliciet, inclusief de garanties van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk.

Beperking van aansprakelijkheid voor het gebruik van de Trojan-website. TROJAN IS NIET VERANTWOORDELIJK OF AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SPECIALE, INCIDENTELE, GEVOLG-, STRAF- OF ANDERE INDIRECTE SCHADE DIE VOORTKOMT UIT HET GEBRUIK, OF DE ONMOGELIJKHEID TOT HET GEBRUIK, VAN DEZE SITE OF DE INHOUD ERVAN, ZELFS NIET ALS WIJ TEVOREN VAN DE MOGELIJKHEID VAN HET OPTREDEN VAN DERGELIJKE SCHADE OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD. IN GEEN GEVAL ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN TROJAN TEN OPZICHTE VAN U VOOR ALLE SCHADE, VERLIEZEN EN HANDELINGEN DIE HET GEVOLG ZIJN VAN UW GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE, ONGEACHT DE OORZAAK (CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT NALATIGHEID, OF ANDERS) HOGER ZIJN DAN HET BEDRAG VAN £ 1,00.

Toepasselijk recht. Deze website wordt beheerd vanuit het Verenigd Koninkrijk. Deze overeenkomst is onderworpen aan en opgesteld in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving.

Internetfraude. Om fraude op het internet te voorkomen, behoudt Trojan zich het recht voor bestellingen te weigeren die zijn gedaan met een niet-traceerbaar of vrij e-mailadres of een ongeldig telefoonnummer.